ELITRUMIUM

Kolekcja Frankenstein - sykstyk reprezentowała twórczośc Maggie Veroli. Wystawę można było oglądać przez prawie cały sierpień, zaś podczas wernisażu 13 sierpnia dokonano jej uroczystego otwarcia.