ALTERNATYWY 33, POLAND 2021

Na wystawie zaprezentowałam obrazy z serii Frankenstein. Kolekcja ta różni się od pozostałych techniką wykonania, podejmuje również niebanalny, żeby nie powiedzieć kontrowersyjny, temat. Frankentstein wywołał więc sporo emocji.