The Holly Bush Woman Painter Prize, LONDON 2022

Do udziału w konkursie Holly Bush Emerging Woman Painter Prizeprzystępują wyłącznie kobiety- artystki. Organiztator art eventu stara się odegrać istotną rolę w korygowaniu nierównowagi w świecie sztuki, ponieważ najlepsze londyńskie galerie prezentują więcej prac artystów- mężczyzn niż kobiet, a ich prace sprzedają się za więcej niż ich żeńskie odpowiedniki.

Konkurs przeznaczony jest dla arystek z Wielkiej Brytanii w wielu kategoriach. Tylko jedna kategoria pozostaje otwara dla obywatelek innych krajów. Do konkursu zgłosiła dwie prae BRIDGE i BLAUBURG- ta została wyróżniona i przeszła do drugiego etapu.